Využíváte smartphone a jeho aplikace v každodenním životě? Jaké jsou možnosti a využití aplikací?

Home / Workshopy / Využíváte smartphone a jeho aplikace v každodenním životě? Jaké jsou možnosti a využití aplikací?

V dnešní době smartphonů a jejich aplikací se nabízí nepřeberné možnosti jejich využití. Jaké jsou nejběžněji používané aplikace? Jaké aplikace studenti nejvíce využívají a proč? V rámci tohoto workshopu budou studenti aktivně zapojeni do debaty ohledně jimi používanými aplikacemi a také seznámeni s praktickými aplikacemi, které mohou pomoci sledovat a zúročit jejich finance, ale také ukázat další možnosti jejich využití na základě osobníc preferencí.

Doporučujeme pro: SŠ
Odborný garant: Dr. Miroslava Závadská, BSc. MSc.
Rozsah hodin: 2 vyučovací hodiny SŠ

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
BEACPP4OK o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 01500538

Termíny a registrace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz