VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE (DVPP/07/2016/08)

Home / Kurzy pro pedagogy / VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE (DVPP/07/2016/08)

AKREDITOVANÝ KURZ DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)
NÁZEV DVPP: Využití ICT ve výuce

Zaměření: ICT
Čís.: DVPP/07/2016/08

ANOTACE KURZU:

Kurz Využití ICT ve výuce je zaměřený především na širší pojetí informačních a komunikačních technologií. Uživatelé se seznámí s možností aplikací těchto technologií do výukového procesu. Při využití informačních technologií a zejména mobilních zařízení v procesu vyučování bude kladen důraz na metodologické postupy a způsoby, jakými tato zařízení celý proces výuky ovlivňují.

Kurz je rozdělen do těchto částí:

Úvod – zahájení semináře

Využití ICT ve výuce: posluchači se seznámí s novými trendy v oblasti informačních a komunikačních technologií, které je možné efektivně využívat ve výuce. V rámci tohoto tématu budou rozvíjeny i znalosti o proměně výukového procesu v důsledku využití technologií a vliv na učební metody. V průběhu kurzu budou realizovány praktické ukázky využití ICT nástrojů pro zefektivnění výuky a jejího řízení. ICT ve výuce představuje novou část odbornosti učitele a je základem efektivního vyučování s využitím moderních technologií.

Možnosti využití ICT při examinaci: seznámení posluchače s novými možnostmi využití informačních a komunikačních technologií při examinaci žáků ve výuce. Téma bude zaměřeno zejména na volně dostupné aplikace, které lze používat přes internetové rozhraní, a které jsou funkční ve všech operačních systémech s jakýmkoli zařízením připojeným k internetu. V rámci tohoto tématu se zaměříme na možnosti online testování žáků a využití mobilních zařízení v rámci výuky. Posluchači budou moci vyzkoušet praktické využití online testování a tvorbu elektronických testů.

Kurz je v souladu se šablonami OP VVV pro DVPP – možnost čerpání dotací.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ, SOU a VOŠ, výchovní poradci.

ROZSAH: 8 h

DRŽITEL AKREDITACE:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

Akreditace MŠMT v systému DVPP MSMT-16661/2016-1-517
Účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
BEACPP4OK o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 01500538

Pro sjednání termínu, místa realizace a ceny kurzu dle počtu účastníků ve skupině nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz.