VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE A EXAMINACI (DVPP/14/2016/06)

Home / Kurzy pro pedagogy / VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE A EXAMINACI (DVPP/14/2016/06)

AKREDITOVANÝ KURZ DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)
NÁZEV DVPP: Využití ve výuce a examinaci

Zaměření: Osobnostně sociální rozvoj
Čís.: DVPP/14/2016/06

ANOTACE KURZU:

Cílem kurzu je uživatele seznámit s možnostmi aplikací informačních a komunikačních technologií do výukového procesu. Při využití informačních technologií a zejména mobilních zařízení v procesu vyučování bude kladen důraz na metodologické postupy a způsoby, jakými tato zařízení celý proces výuky ovlivňují. Po absolvování kurzu bude uživatel schopen efektivně využívat informační a komunikační technologie v procesu výuky. Dle konkrétní aprobace bude rovněž schopen vytvořit nástroj pro elektronickou examinaci žáků a aplikovat jej do vyučovacího procesu.

Využití ICT ve výuce:

Posluchači se seznámí s novými trendy v oblasti informačních a komunikačních  technologií, které je možné efektivně využívat ve výuce. V rámci tohoto tématu budou rozvíjeny technologicko-didaktické znalosti učitele, které zahrnují i znalosti o proměně výukového procesu v důsledku využití technologií a vliv na učební metody. ICT ve výuce představuje novou část odbornosti učitele a je základem efektivního vyučování s využitím moderních technologií.

Možnosti využití ICT při examinaci:

Seznámení posluchače s novými možnostmi využití informačních a komunikačních technologií při examinaci žáků ve výuce. Téma bude zaměřeno zejména na volně dostupné aplikace, které lze používat přes internetové rozhraní, a které jsou funkční ve všech operačních systémech s jakýmkoli zařízením připojeným k internetu. V rámci tohoto tématu se zaměříme na možnosti online testování žáků a využití mobilních zařízení v rámci výuky.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ, SOU a VOŠ, výchovní poradci.

ROZSAH: 6 h

DRŽITEL AKREDITACE:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz 

Akreditace MŠMT v systému DVPP MSMT-16661/2016-1-517
Účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
BEACPP4OK o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 01500538

Pro sjednání termínu, místa realizace a ceny kurzu dle počtu účastníků ve skupině nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz.