Vítězí v ekonomice rozum nebo cit?

Home / Workshopy / Vítězí v ekonomice rozum nebo cit?

V rámci workshopu žáci získají představu o tom, samotnou podstatu ekonomie jako vědy, jak významná je subjektivnost a úhel pohledu. Vyzkouší si na příkladu nutnost volby a rozhodování, které ekonomické aktivity nutně provází. Součástí workshopu bude vymezení základních faktorů výroby na principu vzácnosti a jejich alternativní zapojení do ekonomických procesů.

Doporučujeme pro: 8. a 9. ročník ZŠ, SŠ
Odborný garant: Ing. Eva Jílková, Ph.D.
Rozsah hodin: 1 vyučovací hodina ZŠ, 2 vyučovací hodiny SŠ

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
BEACPP4OK o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 01500538

Termíny a registrace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz