2017 KONFERENCE GDPR V PRAXI

Home / Aktuality / 2017 KONFERENCE GDPR V PRAXI

Ve středu 20. září 2017 se v prostorách BEA campusu Olomouc uskutečnila konference zaměřená na obecné nařízení ochrany osobních údajů – GDPR (General Data Protection Regulation) a kybernetickou bezpečnost, kterou pořádala naše obecně prospěšná společnost BEACPP4OK ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Olomouc (OHK Olomouc).

Konference přítomným posluchačům nabídla zajímavý program, kterým provázeli experti nejen z přední české IT společnosti TESCO SW, ale také další odborníci z oboru zastupující např. Úřad pro ochranu osobních údajů, společnosti Oracle, VMWare, Alef Nula, Merit Group, M.I.T. Consulting nebo Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Úvodní slovo na konferenci pronesl ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc, PhDr. Radim Kašpar, čímž zahájil sérii příspěvků na aktuální a mezi zaměstnavateli všech oborů stále diskutovanější téma. V unikátních prostorách BEA campusu Olomouc přivítal přítomné hosty, partnery konference a vyjádřil poděkování společnosti BEACPP4OK, která po organizační stránce akci připravila.

Cílem konference „GDPR v praxi“ bylo problematiku General Data Protection Regulation představit uceleně, tj. z hlediska právní normy, specifikace technických požadavků, IT řešení, až po konkrétní doporučení pro zajištění souladu norem s praxí v podnicích, školách, nemocnicích či na úřadech.

Na téma identifikace a zajištění opatření k dodržení zásad při zpracování osobních údajů dle GDPR navázal v závěru konference svým druhým příspěvkem také Mgr. Martin Křepelka, který má s problematikou GDPR jako vedoucí oddělení Kybernetické bezpečnosti ve společnosti TESCO SW a člen Výboru kybernetické bezpečnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů bohaté praktické zkušenosti.

Podstatné náležitosti dle uvedeného nařízení shrnuje následující videokurz GDPR.

Celá akce byla ve spolupráci se studiem BEA campus channel natáčena, pro zájemce o téma GDPR připojujeme odkaz na videozáznam z konference GDPR.

Fotogalerie


Konference se účastnilo více než 200 posluchačů z řad zástupců nemocnic, krajských, městských a obecních úřadů, škol a firem soukromé sféry, a to nejen z Olomouckého kraje, ale i ze vzdálenějších regionů.

Součástí zajišťovaných služeb prostřednictvím BEACPP4OK bylo zejména:

  • Komplexní organizace konference
  • Komunikace s řečníky, plánování programu a obsahového zaměření konference
  • PR a marketingové služby
  • Registrace účastníků
  • Cateringové služby
  • Pronájem prostor (moderně vybavených konferenční a projekční technikou)
  • Zajištění on-line živého přenosu, videozáznamu konference, reportáže, spotů apod.