Účetní – padouch nebo hrdina?

Home / Workshopy / Účetní – padouch nebo hrdina?

Všiml sis, že účetní bývají ve filmech či knihách často prezentováni v nepříliš dobrém světle? Jak moc to odpovídá realitě? A co je vlastně náplní práce účetního? Víš, že je rozdíl mezi účetnictvím a účtováním? Vším tě provede přednáška plná videoukázek a zábavných příkladů

Doporučujeme pro:
Odborný garant: Ing. Michal Menšík, Ph.D.
Rozsah hodin: 2 vyuč. hodiny 

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
BEACPP4OK o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 01500538