RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA

Home / Lektor3 / RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA

Konzultant a lektor v oblasti managementu. V minulosti působil jako odborný pracovník v Nemocnici s poliklinikou Uherské Hradiště, v letech 1994-2005 jako její ředitel. Orientuje se na management v celé škále jeho dílčích oblastí, zejména na procesní a projektové řízení, osobní management, Time management a management životního stylu, oborový management (řízení podniku a institucí veřejného sektoru – zdravotnictví, školství a sociální péče), řízení lidských zdrojů, management podpůrných procesů, management změn, strategické řízení, řešení problémů a rozhodování, znalostní management, podnikatelský plán a podnikání. Podílel a podílí se na řešení řady projektů, mj. GAČR Vývoj nekonvenčních metod manažerského rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky a veřejné ekonomie, Zvyšování kompetencí občanů v malých obcích Olomouckého kraje, Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií či Centrum ekonomického vzdělávání v Olomouckém kraji. V současné době působí na Moravské vysoké škole Olomouc.