Půjčka – ano či ne?

Home / Workshopy / Půjčka – ano či ne?

V rámci workshopu „Půjčka – ano, či ne?“ se žáci a studenti seznámí se základními pojmy ve vztahu k půjčování peněžních prostředků nejen fyzickým subjektům (jedinec, rodina), ale i právnickým subjektům (podniky). Workshop je pomůckou pro získání základního přehledu o problematice v oblasti půjčování peněžních prostředků. Je převážně zaměřen na praktické aspekty a dopady na jedince, rodinu, dlužníka, ručitele nebo firmu, nebudou chybět rady a doporučení pro posouzení vhodného řešení situace.

Doporučujeme pro: 8. a 9. ročník ZŠ, SŠ
Odborný garant: Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
Rozsah hodin: 1 vyučovací hodina ZŠ, 2 vyučovací hodiny SŠ

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
BEACPP4OK o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 01500538

Termíny a registrace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz