Proč si spořit?

Home / Workshopy / Proč si spořit?

V rámci workshopu „Proč si spořit?“ se žáci a studenti seznámí s různými možnostmi, jak si spořit do budoucna, do čeho vkládat peněžní prostředky a proč je vůbec nutné a důležité si dělat rezervy.  Ujasní si nejen podstatu spoření, ale hlavně pochopí, že tyto finanční rezervy jsou nepostradatelnou součástí každého člověka v kterémkoli věku. Tento workshop podává nejen ucelený přehled o spořících možnostech, ale i praktické příklady z každodenního života.

Doporučujeme pro: 8. a 9. ročník ZŠ, SŠ
Odborný garant: Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
Rozsah hodin: 1 vyučovací hodina ZŠ, 2 vyučovací hodiny SŠ

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
BEACPP4OK o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 01500538

Termíny a registrace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz