Přežij!

Home / Workshopy / Přežij!

Jsi připraven na krizovou situaci? Máš u sebe něco, co může tobě nebo lidem v tvém okolí zachránit život? V rámci workshopu se seznámíš se zajímavými statistikami o příčinách úmrtí v případě katastrofy a dozvíš se, jestli je ti vlastní „decision making“, které je nedílnou vlastností každého úspěšného managera.

Doporučujeme pro:
Odborný garant: Ing. Michal Menšík, Ph.D.
Rozsah hodin: 2 vyuč. hodiny 

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
BEACPP4OK o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 01500538