PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PRO PEDAGOGY (DVPP/09/2016/08)

Home / Kurzy pro pedagogy / PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PRO PEDAGOGY (DVPP/09/2016/08)

AKREDITOVANÝ KURZ DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)
NÁZEV DVPP: Prezentační dovednosti pro pedagogy

Zaměření: Osobnostně sociální rozvoj
Čís.: DVPP/09/2016/08

ANOTACE KURZU:

Cílem kurzu je rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností. Vzdělávacím programem účastníky provedou zkušení lektoři Moravské vysoké školy Olomouc, přítomné pedagogy seznámí se základními technikami a dovednostmi strukturované, zajímavé a srozumitelné prezentace tak, aby splnila předem stanovené záměry a očekávání prezentujícího, vysvětlí, jak efektivně, srozumitelně a přesvědčivě komunikovat, aby zaujali každého posluchače.

Seminář je rozdělen do těchto částí:

Úvod

Základní pravidla jednosměrné a dvousměrné komunikace – základní pravidla prezentování
– komunikační cvičení s následným rozborem
– zpracování základního komunikačního modelu
– definování pravidel pro slovní projev v prezentaci

Struktura prezentace
– rozdělení prezentace, přesný úvod, obsah a závěr
– strukturování obsahu, možné varianty, ukázky variant
– nácviky krátkých prezentací v celé struktuře

Sebeprezentace – neverbální projevy v prezentování
– krátké demonstrační cvičení a dynamika neverbálních projevů
– rozdělení pohybů
– práce s prostorem, pohyb v prostoru

Předvedení připravených ukázkových prezentací s videozáznamem
– zadání prezentací, upřesnění požadavků, sestavení pozorovacího archu pro rozbor
– Postupné prezentace jednotlivých účastníků a zpětná vazba

Rozbor videozáznamů
– Zpětná vazba na podané výkony prostřednictvím videozáznamů
– doporučení a rozvoj
– stanovení osobních cílů a zhodnocení přínosů akce

Kurz je v souladu se šablonami pro DVPP – možnost čerpání dotací.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ, SOU a VOŠ, výchovní poradci.

ROZSAH: 8 h

DRŽITEL AKREDITACE:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

Akreditace MŠMT v systému DVPP MSMT-16661/2016-1-517
Účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
BEACPP4OK o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 01500538

Pro sjednání termínu, místa realizace a ceny kurzu dle počtu účastníků ve skupině nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz.