Před kamerou za kamerou Aneb praktický den olomouckých středoškolaček v BEA campusu Olomouc

Home / Aktuality / Před kamerou za kamerou Aneb praktický den olomouckých středoškolaček v BEA campusu Olomouc

Praktické zkušenosti jsou k nezaplacení. Takto zní známé a často skloňované tvrzení, které je navýsost pravdivé. A protože nezisková organizace BEACPP4OK má ve vínku rozvoj a podporu mládeže, mohl tak ve spolupráci s Multimediálním centrem BEA campus channel vzniknout jedinečný projekt, který studentky a studenty středních škol na jeden den přenese do světa praxe. Letošními kurzy se tak navázalo na úspěšný loňský ročník projektu s názvem „Odborný kurz a praxe se zaměřením na marketing a media.“

V BEA campusu Olomouc se ocitlo 12 studentek ze Střední školy designu a módy, Prostějov, obor Multimediální tvorba. Studentky prožily jedinečný den, ve kterém si vyzkoušely možnosti kreativní multimediální tvorby. V první polovině je čekal odborný workshop a v druhé části praktická cvičení v Multimediálním centru BEA campus channel. V rámci odborného workshopu studentky nelenily, chopily se příležitosti a doptávaly se na všechno, co je zajímalo. Zvědavé dotazy střídaly odpovědi a při společné hromadné diskuzi se tak seznamovaly s praktickým pohledem marketingového odborníka. Po workshopu, ze kterého odcházely plné nových poznatků a úhlů pohledu, následovala praktická cvičení v Multimediálním studiu, kde se seznámily s elementárními zásadami chování před mikrofonem a za kamerou.

Studentky si vyslechly, co všechno je součástí multimediálního studia, jaké možnosti tvorby nabízí a jak obsah vzniká. Aby si za krátkou dobu mohly toto prostředí pořádně zažít. Ocitly se v pozici moderátorek před kamerami. Zkoušely si čtecí zařízení a souvislý projev. A protože, není jen práce před kamerou, ale její klíčová část se odehrává právě za ní, měly aspoň na pár chvil možnost stát na místě kameramana.

Závěrem bylo studentkám předáno osvědčení o účasti na kurzu, které je pozitivní přidanou hodnotou do životopisu. Středoškolačky opouštěly prostředí BEA campusu Olomouc s nově nabytým pocitem, že ví něco o tom, co obnáší práce na tvorbě multimediálního obsahu. Třeba i právě mezi nimi se najdou budoucí moderátorky, kameramanky a kreativní tvůrkyně.