WORKSHOPY

Home / Portfolio / WORKSHOPY

Školám v Olomouckém kraji nabízíme možnost realizace interaktivních workshopů. V nabídce máme 19 témat, která jsou zaměřena např. na rozvoj kompetencí k podnikavosti, komunikačních dovedností, kreativity a iniciativy, na rozvoj digitální gramotnosti, informatického, kritického a logického myšlení, management, marketing, inovace či osobnostní rozvoj.

Vzdělávací akce v rozsahu 2 vyučovacích hodin se konají přímo v prostorách škol. Odborným garantem workshopů je Moravská vysoká škola Olomouc, přednášky vedou její zkušení lektoři přímo ve třídě, v předem sjednaném termínu a čase, se zapojením kolektivu žáků v počtu alespoň 10 osob. Na závěr programu dostanou žáci certifikát o absolvování workshopu.

Aktivita je podporována Statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem. Po dobu realizace projektu zaměřeného na rozvoj kompetencí k podnikavosti žáků základních a středních škol Olomouckého kraje jsou workshopy spolufinancovány z dotací a školám jsou až do vyčerpání schválené výše podpory poskytovány zdarma. Školy mimo území města Olomouce pouze přispívají na úhradu cestovních nákladů lektora.

Cena workshopů nad rámec dotace a pro veřejnost se odvíjí od počtu osob ve skupině a místě konání. O zpracování cenové nabídky požádejte naše pracovníky na emailové adrese kurzy@beacpp.cz, realizaci workshopů jsme schopni zajistit dle Vašich individuálních potřeb.

Nabídka workshopů: