VZDĚLÁVÁNÍ

Home / Portfolio / VZDĚLÁVÁNÍ

OPRAŠ SI KANCELÁŘSKÝ BALÍČEK

 • Máš již dovednosti v produktech kancelářského balíku a chceš se v nich zdokonalit?
 • Chceš pracovat rychle a znát dobré “vychytávky”?
 • Jsi absolvent školy a zjistil si, že potřebuješ víc než umíš?
 • Jsi maminka na RD a nějakou dobu jsi nepracovala na počítači?
 • Zajímáš se o práci na počítači?

Pak je tento balíček 3 seminářů právě pro tebe. Pomůžeme Ti zefektivnit tvou práci a ušetřit tvůj drahocenný čas.
Termíny: 3., 10. a 17. 6. 2019
Cena: 750,-/3 lekce
Přihlášení: info@beacpp.cz (do předmětu zprávy “Kancelářský balík”)
Leták ZDE

 

OMEZENÁ AKČNÍ NABÍDKA PRO ZAČÍNAJÍCÍ A MÍRNĚ POKROČILÉ MANAŽERY

 • MANAŽERSKÝ KURZ (4 webináře + semináře)
  Absolvováním kurzu získáte přehled o všech manažerských činnostech. Díky webinářům můžete studovat dle vašich časových a místních možností, na seminářích pak získáte praktické rady a stane se z Vás opravdový leader.
  Termíny: 28. 5., 29. 5., 4. 6. a 5. 6. 2019
  Akční cena: 12.000,-
 • PLÁNOVÁNÍ PODNIKÁNÍ (1 denní kurz)
  Absolvováním semináře o plánování získáte komplexní přehled na svůj bussiness a vytvoříte si akční plán vaší firmy.
  Termín: dle domluvy
  Akční cena: 2.000,
 • MANAŽEREM ZA MINUTU (1/2 denní kurz)
  Absolvováním semináře základů praktického denního managementu se stanete opravdovým odborníkem na vedení lidí. 
  Termín: 11. 6. 2019
  Akční cena: 1.000,-

Kontakt pro více informací nebo rezervaci semináře: info@beacpp.cz, tel.: 724 444 378

 

Ucelený cyklus čtyř webinářů a čtyř seminářů je zaměřený na rozvoj komplexních manažerských dovedností vedoucích pracovníků v sociálních službách. Účastníci si ujasní svou současnou manažerskou pozici a vydefinují si, na čem chtějí dále pracovat. Dále si rozšíří své znalosti a dovednosti v oblasti pracovní komunikace, motivace a vedení lidí. Účastníci poznají význam firemní kultury, manažerské etiky, marketingu a PR. V neposlední řadě se seznámí s významem managementu při poskytování sociálních služeb a v každodenní řídící praxi včetně řízení rizik a změn. Webináře jsou teoreticky zaměřeny. Semináře jsou prakticky zaměřeny. Absolvent obdrží certifikát.

Termíny pro realizaci: dle domluvy

Registrace ZDE

Cílem semináře Koučováním ke kariéře je přiblížit účastníkům koučování jako moderní nástroj rozvoje jednotlivce i skupin. Účastníci se seznámí s koučovacím přístupem zaměřeným na řešení problémů, osvojí si jeho principy a naučí se rozpoznat situace, kdy je koučování vhodným nástrojem pro rozvoj žáků a studentů, zejména ve vazbě na volbu povolání. Seminář je prakticky zaměřený.

 • KOUČOVÁNÍM KE KVALITĚ ŠKOLY

Cílem semináře Koučováním ke kvalitě školy je přiblížit účastníkům koučování jako moderní nástroj rozvoje jednotlivce i skupin. Účastníci se seznámí s koučovacím přístupem zaměřeným na řešení problémů, osvojí si jeho principy a naučí se rozpoznat situace, kdy je koučování vhodným nástrojem pro motivaci a rozvoj učitelů. Seminář je prakticky zaměřený.

 • JAK BÝT ÚSPĚŠNÝM MANAŽEREM ŠKOLY

Ucelený cyklus čtyř seminářů je zaměřený na rozvoj komplexních manažerských dovedností vedoucích pracovníků ve školství. Účastníci si ujasní svou současnou manažerskou pozici a vydefinují si, na čem chtějí dále pracovat. Dále si rozšíří své znalosti a dovednosti v oblasti pracovní komunikace, motivace a vedení lidí. Účastníci poznají význam firemní kultury, manažerské etiky, marketingu a PR. V neposlední řadě se seznámí s významem managementu při realizaci pedagogického procesu a v každodenní pedagogické praxi včetně řízení rizik a změn. Semináře jsou prakticky zaměřeny.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Akreditované vzdělávací kurzy jsou určeny pro pedagogy a vedoucí pracovníky škol. Na níže uvedené kurzy je možné čerpat podporu prostřednictvím projektů zjednodušeného vykazování (tzv. Šablony pro SŠ a VOŠ) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Cílem kurzů je podpořit profesní a odborný růst pedagogických pracovníků dalším vzděláváním zaměřeným na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání probíhá formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP MŠMT.

Rozsah: 8 h, 16 h, 24 h
Forma: prezenční

 

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků
Výstup: účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP
Odborný garant a držitel akreditace: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 

Aktuálně máme v nabídce kurzy pro tyto varianty šablon:

III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
i) Osobnostně sociální rozvoj
k) ICT
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
f) Výchova k podnikavosti
i) Osobnostně sociální rozvoj
k) ICT
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin
f) Výchova k podnikavosti

 

Kromě kurzů šablon dále nabízíme akreditované kurzy zaměřené např. na kritické myšlení (7 h), projektový a dotační management (4 h), nástroje kreativní prezentace ve výuce (4 h), nástroje moderní a efektivní propagace školy (4 h) nebo využití ICT ve výuce a examinaci (6 h).

Další vzdělávání o rozsahu 2 h nabízíme na téma Školní web.

Registrace: Pro sjednání termínu, místa konání a zpracování cenové kalkulace nás prosím kontaktujte na adrese kurzy@beacpp.cz.

Nabídka kurzů: