KROUŽKY A TÁBORY

Home / Portfolio / KROUŽKY A TÁBORY

Zabýváme se vzděláváním k rozvoji podnikavosti a digitální gramotnosti mladé generace Olomouckého kraje. Nastavené cíle Strategie digitálního vzdělávání, priority Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje i vlastní zkušenosti nás utvrzují v tom, že na rozvoj klíčových kompetencí dětí mají významný vliv také jejich volnočasové aktivity.

A proto jsme se rozhodli pro děti pořádat příměstské tábory s programem, který bude cíleně spojovat zábavu s osvětou a neformálním vzděláváním k naplnění těchto stanovených cílů. Naší snahou je smysluplné propojení různých učebních prostředí, kterými by měla být nejen škola či třída, ale také prostředí pro trávení volného času, domov, virtuální on-line prostředí nebo prostředí umožňující různé podoby informálního učení. To vše atraktivní a zábavnou formou.

BEA SUMMER CAMP 2019

Třetí ročník pokračuje letními tábory v takovém rozsahu, jak jsme zvyklí. Rozhodli jsme se zachovat již oblíbený a osvědčený koncept filmového tábora s kolegy z BEA channel aspoň pro 1 turnus (hlavně z důvodu poptávky). Ten bude svým zaměřením orientován na starší kreativní děti (ve věku 8-15 let) s chutí se 100% zapojit do celého filmového natáčení. Důraz bude kladen na iniciativu, ochotu přednést vlastní nápad, ale hlavně na chuť užít si s námi zábavu. Společně si natočíme krátký film podle vašeho nápadu a film o filmu se záběry ze zákulisí.

Zbývající tábory s názvem Expedice (nejen) do Springfieldu budou zaměřeny na menší děti ve věku 6-12 let, které mají též rády zábava, jsou rády ve společnosti dalších dětí a nemají problém pracovat v kolektivu. Hlavní náplní budou seznámení se se 4 animovanými filmy a plnění úkolů a her na téma právě vybraného filmu, které poslední den spojíme do jednoho velkého divadelního představení. Představení bude odehráno před odbornou porotou, která vyhlásí vítěze o nejlepší holčičí a klučičí roli, o nejlepší kostým apod. Cílem táborů pro menší je podpora kolektivní práce, komunikace a učení se prosadit si svůj nápad nebo naopak ustoupit jinému.

BEA SPRING CAMP 2019

Třetí ročník příměstských táborů otevíráme jarním táborem probíhajícím během jarních prázdnin, který jsme sice zkrátili na 4 dny (aby si děti přece jen trochu těch prázdnin užily po svém), ale o to víc jsme program obohatili o zábavnější aktivity.

Hlavním výstupem celého tábora bude hudební videoklip, který si táborníci sami vyberou, natočí i nazpívají. Proto je důležité, aby se děti nebály do toho jít s námi naplno, nebály se si stoupnout před kameru a zkusit něco zazpívat (i třeba jen pro srandu) a užily si s námi více než spoustu legrace.

BEA SUMMER CAMP 2018

I letos se mají děti na co těšit. Druhý ročník příměstských táborů přinese opět spoustu atraktivních a nevšedních činností. Hlavními tématy projektů BEACPP pro rok 2018 jsou

  • vliv internetu a digitálních technologií na společnost
  • internet jako podnikatelská výzva
  • současné digitální trendy ve vzdělávání

Dnešní generace dětí je stále více obklopena moderními komunikačními prostředky a výpočetní technikou. Rostoucí využití informačních a komunikačních technologií vnímají jako samozřejmost. Přestože se otevírají nové a také dosud nepoznané možnosti, neměli bychom zapomenout i na související rizika. Běžný model, kdy rodiče své děti chrání před mnohým nebezpečím běžného života na základě svých bohatých zkušeností, v případě rizik virtuálního světa selhává, neboť děti a mládež ve zkušenostech z této oblasti své rodiče častokrát převyšují.

Bohužel ale nemusí jít jen o zkušenosti v pozitivním slova smyslu. Mládeži je třeba připomínat kladné i záporné stránky vlivu internetu, médií a obecně moderních technologií na člověka. Komunikace prostřednictvím internetu, zábava u počítačových her, první on-line podnikatelské experimenty nebo mediální prezentace na internetu láká stále větší skupinu mladých, čímž se v informační společnosti vytvářejí zcela nové trendy. Táborové aktivity těmto mladým nadšencům moderních technologií přinesou spoustu nových poznatků, praktických zkušeností, ale zároveň také potřebnou osvětu o možných rizicích na internetu, včetně doporučení, jak se proti nebezpečí chránit.

NOVINKOU pro rok 2018 je program přizpůsobený také pro starší děvčata a chlapce – BEA SUMMER SCHOOL 2018.

BEA SUMMER CAMP 2017

V roce 2017 jsme pro děti připravili tábor zaměřený na audiovizuální tvorbu a digitální technologie. Účastníci tábora dostali výjimečnou příležitost natočit v multimediálním centru svůj krátký film podle vlastního scénáře. Děti si tak vyzkoušely profesi kameramana, scénáristy, režiséra, zvukaře, herce, reportéra, moderátora aj. Nechyběly každodenní pohybové aktivity a během ICT programu si např. také děti zkusily, jak naprogramovat jednoduchého robota, 3D tisk a spoustu dalšího.

Věříme, že aktivity obohatily kluky a holky o cenné zkušenosti a zároveň významným způsobem podpořily týmového ducha i rozvoj jejich digitálních kompetencí a komunikačních dovedností.