DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Home / Portfolio / DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Podporujeme moderní způsoby výuky s využitím digitálních technologií. Díky spolupráci s multimediálním centrem BEA channel a zázemí BEA campusu Olomouc můžeme klientům garantovat vysokou technickou úroveň digitálních vzdělávacích materiálů.

Zaměření našich aktivit vychází zejména z potřeb a priorit Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání a také ze Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.

Dle doporučení výše uvedených strategických dokumentů je naší snahou do projektů zapojit všechny relevantní účastníky vzdělávacího procesu (učitele, žáky, rodiny, hospodářské a sociální partnery) s cílem změnit tradiční výuku směrem ke konkurenceschopným vzdělávacím metodám zaměřeným na dovednosti a kompetence nezbytné pro život v 21. století.

Školám i ostatním zájemcům o další vzdělávání nabízíme možnost zapojit se do našich projektů formou on-line přenosů, které mohou diváci zhlédnout živě s možností komunikace s řečníkem v reálném čase nebo zpětně ze záznamu v čase, místě a počtu opakování, které divákovi vyhovují nejlépe.

Digitálním vzděláváním se rozumí metody výuky, které reagují na změny ve společnosti související s rozvojem digitálních technologií.

Nabízené modely:

 • On-line přenos živě s interaktivní vazbou na řečníka (tzv. webináře)
 • On-line přenos ze záznamu
 • Digitální vzdělávací materiál předtočený ve studiu (audiovizuální záznam)

Příklady realizovaných aktivit:

 • On-line přenosy Inspirativních setkání s úspěšnými osobnostmi (živě + videozáznam)
 • On-line přenosy odborných kurzů (živě + videozáznam)
 • Digitální vzdělávací materiály zaměřené na rozvoj ICT kompetencí předtočené ve studiu
 • Videozáznam z reálné přednášky v prostředí školy
 • Videozáznamy audiovizuální tvorby žáků a studentů
 • Reportáže z pořádaných akcí
 • Spoty a upoutávky k pořádaným akcím

Tematické zaměření

 • vzdělávací materiály
 • tutoriály k podpoře digitálního vzdělávání
 • PR výstupy

Společnost BEACPP4OK ve spolupráci s partnery a školami v regionu podporuje praktické využití digitálních vzdělávacích metod ve výuce s cílem zvýšení konkurenceschopnosti škol a vzdělávacího systému Olomouckého kraje.

 

Výstupy projektů dle zaměření: