Archives

Home / Portfolio
INFOHUB

INFOHUB

Studentům Moravské vysoké školy Olomouc, začínajícím podnikatelům, zaměstnancům BEA campusu i široké veřejnosti jsou od roku 2017 k dispozici prostory AKCELERAČNÍHO CENTRA INFOHUB, které vzniklo ve spolupráci s MVŠO a Okresní hospodářskou komorou Olomouc. Olomoucký INFOHUB je jedinečný svým propojením s akademickými odborníky místní vysoké školy, IT specialisty firmy Tesco SW a dalšími experty z BEA campusu….

Pokračovat
DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Podporujeme moderní způsoby výuky s využitím digitálních technologií. Díky spolupráci s multimediálním centrem BEA channel a zázemí BEA campusu Olomouc můžeme klientům garantovat vysokou technickou úroveň digitálních vzdělávacích materiálů. Zaměření našich aktivit vychází zejména z potřeb a priorit Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání a také ze Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Dle doporučení výše uvedených…

Pokračovat
PRAXE A EXKURZE

PRAXE A EXKURZE

Odborné kurzy s praxí zaměřené na marketing a média jsou určeny zejména žákům vybraných středních škol, pedagogům a řídícím pracovníkům škol i případným zájemcům z řad veřejnosti. Součástí jednodenního kurzu je komentovaná prohlídka multimediálního centra, seznámení se s pracovišti a náplní práce jednotlivých profesí (režisér, scénárista, kameraman, zvukař, grafik, střihač, redaktor, moderátor, reportér aj.), dále odborný workshop…

Pokračovat
WORKSHOPY

WORKSHOPY

Školám v Olomouckém kraji nabízíme možnost realizace interaktivních workshopů. V nabídce máme 11 témat, která jsou zaměřena např. na rozvoj kompetencí k podnikavosti, komunikačních dovedností, kreativity a iniciativy, na rozvoj digitální gramotnosti, informatického, kritického a logického myšlení, management, marketing, inovace či osobnostní rozvoj. Vzdělávací akce v rozsahu 2 vyučovacích hodin se konají přímo v prostorách škol. Odborným garantem…

Pokračovat
SETKÁNÍ S ÚSPĚŠNÝMI OSOBNOSTMI

SETKÁNÍ S ÚSPĚŠNÝMI OSOBNOSTMI

Jednorázové akce v délce cca 60 až 90 minut inspirují středoškoláky k hledání cesty vlastní seberealizace. Žáci se přednášky mohou zúčastnit osobně nebo ji zhlédnout z prostředí vlastní třídy ON-LINE živě či ze záznamu. U živého přenosu mají žáci možnost komunikovat s řečníkem v reálném čase, mohou zasílat dotazy a reagovat na průběh přednášky. Aktivita rozvíjí kompetence k podnikavosti, rozšiřuje nabídku…

Pokračovat
KROUŽKY A TÁBORY

KROUŽKY A TÁBORY

Zabýváme se vzděláváním k rozvoji podnikavosti a digitální gramotnosti mladé generace Olomouckého kraje. Nastavené cíle Strategie digitálního vzdělávání, priority Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje i vlastní zkušenosti nás utvrzují v tom, že na rozvoj klíčových kompetencí dětí mají významný vliv také jejich volnočasové aktivity. A proto jsme se rozhodli pro děti pořádat příměstské tábory…

Pokračovat
VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ

OPRAŠ SI KANCELÁŘSKÝ BALÍČEK Máš již dovednosti v produktech kancelářského balíku a chceš se v nich zdokonalit? Chceš pracovat rychle a znát dobré “vychytávky”? Jsi absolvent školy a zjistil si, že potřebuješ víc než umíš? Jsi maminka na RD a nějakou dobu jsi nepracovala na počítači? Zajímáš se o práci na počítači? Pak je tento…

Pokračovat
AKTIVITY PRO SENIORY

AKTIVITY PRO SENIORY

Jsme rádi, že se nám daří příležitostně uspořádat aktivity i pro naše starší spoluobčany. Např. v červenci 2018 jsme u nás přivítali milou návštěvu – skupinu sympatických a usměvavých lidí zapojených do projektu “Senioři bez hranic”. V rámci prohlídky BEA campusu se naši hosté dozvěděli spoustu zajímavých informací o inteligentních budovách nebo jak nově vybudovaný…

Pokračovat
KONFERENCE A SOUTĚŽE

KONFERENCE A SOUTĚŽE

Společnost BEACPP4OK se v roce 2017 stala účastníkem několika konferencí a akcí významných pro celý region. Ať už jsme vystupovali v roli hlavního pořadatele nebo spoluorganizátora, díky partnerské spolupráci a komfortnímu zázemí BEA campusu Olomouc byly akce úspěšné a věříme, že rovněž naplnily očekávání hostů. Bližší informace a nabídka konferenčních prostor v prostorách BEA campusu Olomouc je…

Pokračovat