PODNIKAVOST (DVPP/03/2017/24)

Home / Kurzy pro pedagogy / PODNIKAVOST (DVPP/03/2017/24)

AKREDITOVANÝ KURZ DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)
NÁZEV DVPP: Podnikavost

Zaměření: podnikavost
Čís.: DVPP/03/2017/24

ANOTACE KURZU:

Kurz Podnikavost je zaměřený na získání potřebných kompetencí a praktických informací k projektové výuce v oblasti výchovy k podnikavosti.
Cílem školení je, aby si jeho účastníci osvojili aktivizační metody výuky a učení formou praktických činností a byli schopni projekty výchovy k podnikavosti implementovat do stávajícího školního kurikula. Učitelé SŠ a gymnázií zde získají praktické informace pro osvojení projektové výuky zaměřené na rozvoj podnikavosti, a to na modelovém příkladu postupu od nápadu až po založení firmy.

Kurz zaměřený na získání potřebných kompetencí a praktických informací k projektové výuce v oblasti výchovy k podnikavosti, a to na modelovém příkladu postupu od nápadu k založení firmy.

Kurz je rozdělen do následujících částí:

Úvod do podnikavosti a podnikání
– cashflow kvadrant, předpoklady podnikatelského úspěchu, týmové aktivity k tématu

Podnikatelský nápad
– metody generace podnikatelských nápadů, způsob jejich formulace, kritéria výběru a evaluace

Podnikatelský záměr
– základní pilíře podnikatelského záměru

Praktická část I.

Zákazníci, výzkum poptávky, průzkum trhu

Podnikatelský tým + plán

Podnikové finance

Praktická část II.

Kurz je v souladu se šablonami pro DVPP – možnost čerpání dotací.

ROZSAH: 24 hod

DRŽITEL AKREDITACE:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

Akreditace MŠMT v systému DVPP MSMT-32749/2016-1-934.
Účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
BEACPP4OK o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 01500538

Pro sjednání termínu, místa realizace a ceny kurzu dle počtu účastníků ve skupině nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz.