PERSONÁLNÍ MANAGEMENT ZALOŽENÝ NA KOMPETENCÍCH (DVPP/04/2016/16)

Home / Kurzy pro pedagogy / PERSONÁLNÍ MANAGEMENT ZALOŽENÝ NA KOMPETENCÍCH (DVPP/04/2016/16)

AKREDITOVANÝ KURZ DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)
NÁZEV DVPP: Personální management založený na kompetencích

Zaměření: Osobnostně sociální rozvoj
Čís.: DVPP/04/2016/16

ANOTACE KURZU:

Kurz je zaměřen na personální práce vedoucího pracovníka, založený na stanovení vnitropodnikových kompetencí a potenciálu zaměstnanců.
Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou a ukázat přínosy personálního řízení školy založeného na správném vymezení kompetencí. Kurz poskytuje základní průpravu řízení personálních činností, zejména nábor, výběr, hodnocení, vzdělávání a osobnostní rozvoj.

Management založený na kompetencích

  • Princip personální práce založený na potenciálu, kompetencích a intervencích, vysvětlení pojmů a vztahů.

Pracovníci a pracovní pozice podle kompetencí

  • Nácvik způsobu identifikování pracovních pozic v organizaci pomocí kompetencí a využití takto stanovených pracovních pozic v práci vedoucího pracovníka.

Hodnocení pracovního výkonu podle kompetencí

  • Nácvik způsobu hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců s využitím stanovených kompetencí.

Řízení kariéry zaměstnanců podle kompetencí

  • Vytvoření komplexního obrazu využitá kompetencí v řízení organizace a v práci vedoucího pracovníka.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, dále se cílová skupina vztahuje také na učitele připravující se na pozici ředitele, a to učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU,  učitelé gymnázií a učitelé VOŠ.

Kurz je v souladu se šablonami OP VVV pro DVPP – možnost čerpání dotací.

ROZSAH: 16 h

DRŽITEL AKREDITACE:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

Akreditace MŠMT v systému DVPP MSMT-32749/2016-1-934
Účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
BEACPP4OK o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 01500538

Pro sjednání termínu, místa realizace a ceny kurzu dle počtu účastníků ve skupině nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz.