Patří sociální sítě, cloudové technologie, big data do podnikání?

Home / Workshopy / Patří sociální sítě, cloudové technologie, big data do podnikání?

V první části workshopu se žáci dozvědí o obecných možnostech ICT pro různé formy podnikání. V této části budou prodiskutovány současné trendy v ICT (big data, cloudové technologie, sociální sítě, mapové aplikace) a nastíněny možnosti jejich využití pro podnikání. Druhá část workshopu bude zaměřena na praktické ukázky a práci s vybranými ICT nástroji. Žáci budou schopni po absolvování kurzu alespoň v základní rovině používat moderní technologie pro podporu podnikání.

Rozsah: 2 vyuč. hodiny
Místo realizace: prostory školy v Olomouckém kraji
Lektor: Mgr. Vít Pászto, Ph.D., Moravská vysoká škola Olomouc

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají pouze na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ: 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
BEACPP4OK o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ: 01500538

Termíny a registrace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz