OSOBNÍ MANAGEMENT ZAMĚŘENÝ NA TIME MANAGEMENT, DELEGOVÁNÍ A VEDENÍ PORAD (DVPP/05/2016/16)

Home / Kurzy pro pedagogy / OSOBNÍ MANAGEMENT ZAMĚŘENÝ NA TIME MANAGEMENT, DELEGOVÁNÍ A VEDENÍ PORAD (DVPP/05/2016/16)

AKREDITOVANÝ KURZ DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)
NÁZEV DVPP: Osobní management zaměřený na Time management, delegování a vedení porad

Zaměření: Osobnostně sociální rozvoj
Čís.: DVPP/05/2016/16

ANOTACE KURZU:

Cílem kurzu je naučit se správně a efektivně zorganizovat pracovní i osobní čas, zvládnout problematiku Time managementu (nejen pracovního dne, ale i oblasti aktivního a pasivního odpočinku) a efektivního delegování úkolů, jakož i umění organizace a vedení porady. Účastník se naučí, jak poznat znaky špatného řízení času. Bude umět sestavit osobní sebeanalýzu využití času, poznat a hledat rušivé faktory času a eliminovat největší časové ztráty.

Osobní management:
Základní dimenze osobního managementu jako základního pilíře celostního systému managementu.

Time management:
Základny efektivního Time Managementu. Vytvoření představy o efektivním Time managementu a otestování některých osobních dimenzí přístupu k Time managementu a seznámení s technikami, jak zvítězit nad časem.

Delegování:
Rozebrat podstatu delegování jako velmi důležitou dovednost manažera, specifikovat zásady správného delegování, upozornit na některé problémy spojené s delegováním, charakterizovat důsledky špatného delegování.

Vedení porad: 
Definování tématu efektivní porady a procvičení zásad organizace vedení a kontroly porady.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, dále se cílová skupina vztahuje také na učitele připravující se na pozici ředitele, a to učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU,  učitelé gymnázií a učitelé VOŠ.

Kurz je v souladu se šablonami OP VVV pro DVPP – možnost čerpání dotací.

ROZSAH: 16 h

DRŽITEL AKREDITACE:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

Akreditace MŠMT v systému DVPP MSMT-32749/2016-1-934
Účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
BEACPP4OK o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 01500538

Pro sjednání termínu, místa realizace a ceny kurzu dle počtu účastníků ve skupině nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz.