Olomoucký kraj – dobré místo pro život a podnikání?

Home / Workshopy / Olomoucký kraj – dobré místo pro život a podnikání?

Studenti se seznámí se začleněním Olomouckého kraje do územní struktury České republiky. Budou vymýšlet oblasti, které jsou podle nich silnými a slabými stránkami jejich regionu a společně bude vše prodiskutováno. Studenti budou vědět, jak se Olomoucký kraj odlišuje od ostatních krajů, jaká jsou jeho specifika a sami si zodpoví otázku, proč v Olomouckém kraji žít nebo podnikat.

Doporučujeme pro: SŠ
Odborný garant: Ing. Jolana Skaličková, Ph.D.
Rozsah hodin: 2 vyučovací hodiny SŠ

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
BEACPP4OK o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 01500538

Termíny a registrace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz