Etiketa v zaměstnání

Home / Workshopy / Etiketa v zaměstnání

Prvky etikety, např. orientace v hierarchii nadřízenosti a podřízenosti, elektronická komunikace s nadřízeným, dopis klientovi apod., jsou podstatné podmínky úspěšného začlenění do pracovního procesu, protože platí pravidlo, že kdo není zdvořilý ke kolegům a klientům, nemůže být nápomocný k úspěchům firmy, ve které pracuje. A čím jistěji a automatičtěji zaměstnanec etiketu v zaměstnání zvládá, tím je pro firmu přínosnější.

Etiketa v zaměstnání:

  • pojmosloví;
  • obecné základy slušného chování;
  • přijímací pohovor;
  • mocenská kultura;
  • formální vztahy na pracovišti;
  • neformální vztahy na pracovišti;
  • osobní komunikace;
  • psaná komunikace;
  • práce v týmu;
  • dobré rady na závěr.

Rozsah: 2 vyuč. hodiny
Místo realizace: prostory škol v Olomouckém kraji
Lektor: Ing. Omar Ameir Ph.D., Moravská vysoká škola Olomouc

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají pouze na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 799 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
BEACPP4OK o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 799 00 Olomouc
IČ 01500538

Termíny a registrace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz