NÁSTROJE MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PROPAGACE ŠKOLY (DVPP/13/2016/04)

Home / Kurzy pro pedagogy / NÁSTROJE MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PROPAGACE ŠKOLY (DVPP/13/2016/04)

AKREDITOVANÝ KURZ DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)
NÁZEV DVPP: Nástroje moderní a efektivní propagace školy

Zaměření: Osobnostně sociální rozvoj
Čís.: DVPP/13/2016/04

ANOTACE KURZU:

Cílem kurzu je představení základních pravidel marketingové komunikace, nástroje efektivní a moderní propagace školy. Účastníci budou schopni používat vybrané nástroje digitálního marketingu. Tento vzdělávací program účastníkům představí možnosti, jak jednoduše a efektivně pracovat na budování dobrého jména školy, moderní nástroje digitálního marketingu, public relations a způsoby oslovení nových potenciálních studentů.

Kurz je rozdělen do těchto částí:

  1. Úvod
  2. Specifika propagace školy – patří marketing do školství? Jaké jsou specifika a rozdíly oprati jiným oblastem?
  3. Marketingová pravidla, která je dobré ctít – přestože je marketing velmi kreativní oblastí, stejně jako každá vědecká disciplína má určitá pravidla, která je dobré dodržovat, ať už se jedná o jakoukoliv oblast.
  4. Digitální marketing – hodně muziky za málo peněz
  5. Public relations ve školství
  6. Praktická část
  7. Inspirace, inovace, motivace
  8. Závěr, zhodnocení, evaluace

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ, SOU a VOŠ, výchovní poradci.

ROZSAH: 4 h

DRŽITEL AKREDITACE:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz 

Akreditace MŠMT v systému DVPP MSMT-16661/2016-1-517
Účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
BEACPP4OK o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 0150053

Pro sjednání termínu, místa realizace a ceny kurzu dle počtu účastníků ve skupině nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz.