NÁSTROJE KREATIVNÍ PREZENTACE VE VÝUCE (DVPP/12/2016/04)

Home / Kurzy pro pedagogy / NÁSTROJE KREATIVNÍ PREZENTACE VE VÝUCE (DVPP/12/2016/04)

AKREDITOVANÝ KURZ DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)
NÁZEV DVPP: Nástroje kreativní prezentace ve výuce

Zaměření: Osobnostně sociální rozvoj
Čís.: DVPP/12/2016/04

ANOTACE KURZU:

Kurz Nástroje kreativní prezentace ve výuce se zaměřuje na využívání kreativních nástrojů ve výuce s využitím moderních technologií, zvyšuje tak zájem žáků o výuku, udržuje jejich aktivní pozornost a zvyšuje tak efektivitu výuky. Tyto nástroje jsou použitelné pro široký rozsah předmětů a oborů. Nejsou omezeny oborovým zaměřením. Jejich ovládání je velmi intuitivní, pro nácvik s nimi stačí běžná znalost práce s PC.

Kurz je rozdělen do těchto částí:

Úvod – zahájení semináře, seznámení s obsahem, motivace

Kde získat inspiraci, cloudová úložiště

  • Tipy, kde hledat inspirace pro vytváření kreativních prezentací a dalších nástrojů pro interaktivní výuku
  • Sdílení prezentací a dalších materiálů v cloudovém prostoru
  • Vytváření interaktivních kurzů

Infografika 

  • Využití infografiky ve výuce
  • Tvorba životopisů
  • Online nástroje pro tvorbu infografik
  • Praktický nácvik

PowerPoint kreativně

  • Tipy pro kreativní využívání nejběžnějšího prezentačního programu
  • Praktický nácvik

Online nástroje kreativní prezentace 

Zhodnocení kurzu, evaluace 

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ, SOU a VOŠ, výchovní poradci.

ROZSAH: 4 h

DRŽITEL AKREDITACE:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

Akreditace MŠMT v systému DVPP MSMT-16661/2016-1-517
Účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
BEACPP4OK o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 01500538

Pro sjednání termínu, místa realizace a ceny kurzu dle počtu účastníků ve skupině nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz.