MYŠLENKOVÉ MAPY VE VÝUCE (DVPP/06/2016/08)

Home / Kurzy pro pedagogy / MYŠLENKOVÉ MAPY VE VÝUCE (DVPP/06/2016/08)

AKREDITOVANÝ KURZ DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)
NÁZEV DVPP: Myšlenkové mapy ve výuce

Zaměření: Osobnostně sociální rozvoj
Čís.: DVPP/06/2016/08

ANOTACE KURZU:

Cílem kurzu Myšlenkových map ve výuce je seznámení a podstata využití obou mozkových hemisfér k tvorbě myšlenkových map jako efektivního nástroje moderního osobního managementu. Nedílnou součástí je i metodika tvorby myšlenkových map v jednotlivých oblastech lidské činnosti, pedagogické působení na žáky základních a středních škol. Lektoři doporučí i možnost využití moderních nástrojů ICT pro tvorbu myšlenkových map.

Seminář je rozdělen do těchto částí:

Úvod – podstata úspěchu známých osobností v historii, využití myšlenkových map pro tvorbu v různých oblastech lidského konání
Lidský mozek
Pravá a levá mozková hemisféra – podstata využití synergie obou polovin mozku pro tvorbu myšlenkových map, podstata usnadnění práce našemu mozku
Podstata fungování Mind Mappingu – základní techniky a jejich procvičování
Mind Mapping v praxi – shromažďování nápadů, plánování času pomocí myšlenkových map
Využití Mind Mappingu pro rozvoj osobnosti – objevování vlastního potenciálu, podpora uskutečňování cílů
Tvorba myšlenkových map s využitím nástrojů moderních ICT

Kurz je v souladu se šablonami OP VVV pro DVPP – možnost čerpání dotací.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ, SOU a VOŠ, výchovní poradci.

ROZSAH: 8 h

DRŽITEL AKREDITACE:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

Akreditace MŠMT v systému DVPP MSMT-16661/2016-1-517
Účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
BEACPP4OK o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 01500538

 

TERMÍNY A REGISTRACE:

Kurz je v termínu 6. 3. 2018 otevřen i pro přihlašování jednotlivců. Místo konání: BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc. Cena 2.300 Kč/os. Registrace na emailové adrese kurzy@beacpp.cz.

Pro sjednání termínu, místa realizace a ceny kurzu pro skupinu pedagogů nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz (cena bude sjednána individuálně).