Mgr. Vladimíra Sedláčková

Home / Lektor3 / Mgr. Vladimíra Sedláčková

Personalistka, manažerka, řídící lidských zdrojů. Po celou svou profesní kariéru se zabývá personálním managementem a systémy managementu kvality. Dlouhodobě působila jako personalistka a současně jako certifikovaná auditorka systémů managementu kvality pro mezinárodní certifikační orgán. Působila rovněž jako lektorka rekvalifikačních kurzů realizovaných pro Úřad práce v Olomouci. V současné době působí na Moravské vysoké škole Olomouc jako náměstkyně ředitele, věnuje se především personalistice, ekonomice a vnitřnímu řízení školy. Je současně členem Ústavu společenských věd a práva, se kterým spolupracuje při výuce a vedení bakalářských prací z oblasti řízení lidských zdrojů.