Mgr. Vít Pászto, Ph.D.

Home / Lektor3 / Mgr. Vít Pászto, Ph.D.

Konzultant a lektor v oblasti informačních technologií. Mimo akademickou praxi se podílel a podílí na realizaci řady projektů, mj. StatGISTeam, Geocomputation, TRISK, univerzitní interní grant FRUP a IGA, Podnikatelské dovednosti I, MathScience a další. Zakládající člen a předseda spolku Buď Geo..z.s. soustřeďujícího se na popularizaci geovědních oborů (geoinformatika, geografie, kartografie aj.) mezi středoškolskými studenty a učiteli. Za dobu činnosti spolku byly realizovány projekty GeoKačer, vzdělávací semináře pro učitele středních škol, popularizační akce (Noc Vědců, Přírodovědný Jarmark PřF UP, Moravia Sport Expo, Tourism Expo aj.) a další. Současně je také členem Ústavu informatiky a aplikované matematiky Moravské vysoké školy Olomouc.