Map Storytelling – prezentuj pomocí map

Home / Workshopy / Map Storytelling – prezentuj pomocí map

V poslední době jsou nástroje pro online mapování dostupné i laické veřejnosti a geografie se stává každodenní součástí života každého z nás. Dnes je na trhu již několik online aplikací, pomocí níž lze vytvářet prezentace přímo propojené s mapou. Je možné k vyprávění “svého” příběhu využít textu, fotografií, videí a hlavně mapy, díky které bude celá prezentace vložena do geografického kontextu. V rámci workshopu se budou moci posluchači prakticky seznámit s nejpoužívanějšími online mapovacími nástroji pro tvorbu moderní, interaktivní a atraktivní prezentace.

Doporučujeme pro:
Odborný garant: Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
Rozsah hodin: 2 vyuč. hodiny 

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
BEACPP4OK o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 01500538