2017 KONFERENCE O PRŮMYSLU 4.0

Home / Aktuality / 2017 KONFERENCE O PRŮMYSLU 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce je klíčovou změnou, která má technologické, ekonomické a hlavně také sociální dopady. Zásadním způsobem změní výrobní procesy, roli člověka v nich a v tom důsledku i strukturu společnosti. Je naším společným cílem, aby firmy, školy, malí podnikatelé a studenti v Olomouckém kraji nestáli opodál. Studenti Moravské vysoké školy uspořádali konferenci, která zvýší zapojení Olomouckého regionu do technologického vývoje. Odborníci z vysokých škol i firemní praxe zde představili nejnovější informace 4. průmyslové revoluce.

Konference se v BEA campusu Olomouc uskutečnila dne 18. 10. 2017.

Průmysl 4.0 je fenomén, jehož dopady někteří predikují již na období kolem roku 2030. Ovšem každý fenomén má své pozitivní dopady (zvýšení efektivity výroby, zlevnění výroby, zlepšení využívání zdrojů, lepší práce s informacemi atd.), ale i negativní (rostoucí nezaměstnanost neznalostních pracovníků, společenské dopady, ztráta smyslu života a další).

Tato konference (její první ročník) umožnil otevřít tuto problematiku za účasti akademiků, odborníků z praxe, studentů či začínajících podnikatelů. Jednotlivé bloky konference například odůvodnily, proč Průmysl 4.0 není jen marketingový pojem, řečníci poukázali na potenciál, jaký skrývá umělá inteligence, upozornili na změny ve struktuře ekonomiky a společnosti, které přicházejí, představili mnohé výhody chytrých měst a věříme, že jim také podařilo nadchnout účastníky v oblasti moderních webových technologií.

Více informací a zajímavostí je k dispozici na webových stránkách konference: http://www.ctvrtarevoluce.cz/