Komunikační a prezentační dovednosti

Home / Workshopy / Komunikační a prezentační dovednosti

Komunikace je zásadní sociální dovedností člověka. Navíc žijeme v době, v niž právě schopnost komunikace rozhoduje o úspěchu či neúspěchu jedince. V rámci tohoto kurzu si studenti v rámci praktických cvičení osvojí základy komunikačních a prezentačních dovedností.

Rozsah: 2 vyuč. hodiny
Místo realizace: prostory školy v Olomouckém kraji
Lektor: Mgr. Šárka Štveráková, Moravská vysoká škola Olomouc

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají pouze na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
BEACPP4OK o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 01500538

Termíny a registrace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz