Kamera, klapka, akce. Portugalští studenti zavítali do Multimediálního studia BEA campus channel

Home / Aktuality / Kamera, klapka, akce. Portugalští studenti zavítali do Multimediálního studia BEA campus channel

Nezisková organizace BEACPP4OK a Multimediální centrum BEA campus channel včera přivítali portugalské studenty, kteří do České republiky zavítali v rámci výměnného zahraničního pobytu. Na několik dní se tak stali studenty Střední průmyslové školy Hranice.

V rámci kurzu zaměřeného na marketing a media, jenž je pořádaný společností BEACPP se zahraniční studenti se svými hranickými spolužáky dozvěděli, co obnáší tvorba multimediálního obsahu.

Portugalští studenti měli možnost zažít obdobný workshop, jaký je pořádán pro české školy. Nebyli tak ušetření ani praktického nácviku, který je nedílnou součástí kurzu. Jediným rozdílem bylo to, že vše probíhalo v anglickém jazyce.

I přesto, že ani pro jednu z účastněných stran není angličtina jejich mateřským jazykem, nebylo to v zápalu nadšení vůbec znát. Studenti si postupně zkoušeli souvislý projev na kameru, ve kterém se měli představit a plynule povykládat několik vět o sobě.

A proto, aby přičichli k té pravé moderátorské atmosféře a zažili ji na vlastní kůži, udělali pracovníci Multimediálního centra BEA campus channel maximum. Včetně přípravy anglické mutace textu pro čtecí zařízení a řádného vysvětlení toho, co obnáší role moderátora. Po instruktáži se první odvážlivci vrhli před zelené pozadí a kameru. Obklopeni září světel doslova hltali ubíhající text, jakoby doopravdy četli napínavou reportáž televizních zpráv.

Nejen studenti, ať se jednalo o ty české či zahraniční, ale také vyučující projevili velmi kladný ohlas na strávený den v BEA campusu Olomouc, který je přenesl do multimediální říše. Portugalští studenti si tak z pobytu v České republice odvezou kromě jiného i tento netradiční moderátorský zážitek.