Jak úspěšně rozjet podnikání a (ne)začínat na zelené louce?

Home / Workshopy / Jak úspěšně rozjet podnikání a (ne)začínat na zelené louce?

S využitím názorných ukázek budou žáci seznámeni se základními problémy při vstupu do podnikání. Stěžejní částí workshopu budou úvahy nad hlavními problémy spojenými s rozjezdem podnikání, zapracovaného do podnikatelského plánu. Sestavení business plánu by mělo být jednou ze základních činností před samotným založením firmy. Případnému podnikateli by se tak měly urovnat myšlenky a záměry, které by měly vést k úspěšnému začátku podnikání. Žákům bude vysvětlena základní problematika s poukázáním na nejdůležitější problémové oblasti, a to nejen s důrazem na ekonomickou stránku podnikání.

Rozsah: 2 vyuč. hodiny
Místo realizace: prostory školy v Olomouckém kraji
Lektor: Ing. Petr Novák, Ph.D., Moravská vysoká škola Olomouc

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouc workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají pouze na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
BEACPP4OK o.p/.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 01500538

Termíny a registrace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz