Jak budovat intelektuální kapitál

Home / Workshopy / Jak budovat intelektuální kapitál

V rámci workshopu žáci získají představu o tom, co je to intelektuální kapitál, jak vzniká a jaké jsou jeho složky. Převážná část workshopu je věnována diskusi na téma vlastních dovedností a jejich rozvoje. Diskuse má žáky podnítit k tomu, aby byli naklonění sebevzdělávání, aby toužili po seberealizaci a seberozvoji a zároveň znali cesty, jak jednotlivé složky vzájemně fungují a jak vstupují do ekonomických aktivit lidí.

Doporučujeme pro: 8. a 9. ročník ZŠ, SŠ
Odborný garant: Ing. Eva Jílková, Ph.D.
Rozsah hodin: 1 vyučovací hodina ZŠ, 2 vyučovací hodiny SŠ

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
BEACPP4OK o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 01500538

Termíny a registrace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz