ICT vzdělávání

Home / Digitální vzdělávání / ICT vzdělávání

Držíme krok s dobou a přinášíme moderní a atraktivní způsob vzdělávání. Natočili jsme sérii výukových materiálů, díky nimž proniknete do reálného světa informačních a komunikačních technologií. Lektory jsou specialisté z přední české IT společnosti TESCOSW a témata odpovídají aktuálním trendům.

V nabídce máme 10 videí v délce trvání do 35 minut. Nabízíme také možnost konzultace s lektory. Videokurzy jsou vhodné jako doplňkový vzdělávací materiál ve výuce informatiky na středních školách, ale i pro prohloubení vědomostí ostatních zájemců o tuto problematiku.

 

 

Zaměření kurzů:

 • Úvod do problematiky ICT
  Principy fungování počítače ve vazbě na HW a SW architekturu, logická struktura SW a životního cyklu SW s důrazem na vývoj, nasazení a údržbu.
 • Softwarová analýza
  Co je účelem analýzy, požadavky na SW a jejich forma, jazyk UML a jeho diagramy, modelování případů užití, objektově orientovaný přístup, třídy a objekty, technika modelování tříd, CASE nástroje a využití analytického modelu pro další činnosti při vývoji.
 • UX Design
  Jak user experience designer přetváří nehmatatelné požadavky pomocí výzkumu a skicování na interaktivní prototypy. Bez napsání jediného řádku kódu.
 • Databáze a SQL příkazy
  Co se ukrývá v datové vrstvě SW, co zajišťují systémy řízení báze dat a relační databáze. Jazyk SQL – tvorba datových struktur, integritních omezení a práce s daty. Praktické ukázky na reálných datech.
 • Programování
  Proces programování, nástroje, algoritmy, agilní programátorské metodiky, programování v praxi.
 • Testování Testování SW
  Jeho význam a cíle, způsoby testování (typy testů, whitebox/blackbox testování, statické/dynamické testování), manuální a automatické testování.
 • Implementace
  Konzultant je taky IT člověk. Činnosti související  s nasazením IT technologii mezi uživatele (instalace, konfigurace, školení, migrace dat). Konzultant = most mezi IT světem a uživatelem.
 • Infrastruktura
  Proč nám aplikační SW nestačí, co se skrývá za fungováním jednotlivých aplikací jako je facebook, webové stránky, hry atd. Účel a princip fungování HW prvků (servery, storage, datové sítě, klientské zařízení)  a OS a jeho služby (virtualizace, zálohování aj.).
 • Datová centra
  Co se skrývá za fungováním datových center? Jaké technologie jsou pro provoz datových center důležité? Jaké jsou světově uznávané standard stupně redundance TIER? Proč je potřeba datová centra chránit?
 • IoT (internet věcí)
  Co je to internet věcí, aneb IT technologie pronikající do všech lidských činností.

Spot ke kurzům IT TALENT v digitální formě:

Spolufinancováno z prostředků Statutárního města Olomouc, Olomouckého kraje a BEACPP4OK o.p.s.