Ing. Petr Novák, Ph.D.

Home / Lektor3 / Ing. Petr Novák, Ph.D.

Konzultant a lektor v oblasti podnikové ekonomiky a finančního řízení firem. Jako externí konzultant spolupracuje s firmou ANC COMPONENTS. Specializuje se na podnikovou ekonomiku a řízení nákladů, manažerské účetnictví a controlling. Podílel a podílí se na řešení výzkumného grantu Aplikace moderních kalkulačních metod pro optimalizaci nákladů na zdravotní péči a dalších projektů zaměřených na řízení nákladů a využití kalkulačních metod ve výrobních firmách, podnikatelské prostředí aj. Působí na Fakultě managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.