Ing. Omar Ameir Ph.D.

Home / Lektor2 / Ing. Omar Ameir Ph.D.

Lektor problematiky projektového řízení a tvorby podnikatelského plánu se zaměřením na alternativní způsoby řízení projektů a předpoklady pro rozhodování o podnikatelské činnosti. Spolurealizoval několik projektů zabývajících se výše uvedenými oblastmi. Jedním z takových projektů byl Rozvoj gramotnosti občanů v oblasti obecných a odborných kompetencí. Zabývá se taktéž zásadami a pravidly zdvořilého chování na pracovišti. Působí na Moravské vysoké škole Olomouc.