Identitu máš je jednu. Jak se chovat, aby tvůj život nežil i někdo jiný?

Home / Workshopy / Identitu máš je jednu. Jak se chovat, aby tvůj život nežil i někdo jiný?

Víte, jaké informace sdílí lidé na sociálních sítích a jaké hrozby jsou spojeny s jejich zneužitím? A proč by si měli dávat lidé pozor při instalaci nejrůznějších mobilních aplikací? Odpovědi na tyto otázky se studenti dozví na workshopu zaměřeném na téma bezpečnosti na sociálních sítí.

Doporučujeme pro:
Odborný garant: Mgr. et Mgr. Radim Weiss, Bc. Lucie Semianová
Rozsah hodin: 2 vyuč. hodiny 

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
BEACPP4OK o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 01500538