Finanční gramotnost

Home / Workshopy / Finanční gramotnost

V rámci workshopu „Finanční gramotnost“ se žáci a studenti seznámí se základními pojmy v oblasti financí, vytvoří si vlastní náhled na finance, uvědomí si souvislosti, které se k financím váží a naučí se využívat teoretických poznatků. Pochopí podstatu fungování financí jednotlivce, rodiny, podniků, státu. Tento workshop poskytne rovněž praktický nástin o této problematice.

Doporučujeme pro: 8. a 9. ročník ZŠ, SŠ
Odborný garant: Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D., Ing. Eva Jílková, Ph.D.
Rozsah hodin: 1 vyučovací hodina ZŠ, 2 vyučovací hodiny SŠ

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
BEACPP4OK o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 01500538

Termíny a registrace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz