Do you use smartphones and their applications in everyday life? What are the options and use for applications?

Home / Workshopy / Do you use smartphones and their applications in everyday life? What are the options and use for applications?

Nowadays, smartphones and their applications offer immense possibilities for their use. What are the most commonly used apps? Which applications do students use and why? In this workshop, students will be actively involved in the debate about applications they use. Also, they will get familiar with practical applications that can help track and capitalise their finances, but also show more possibilities for their use based on personal preference.

Doporučujeme pro: SŠ
Odborný garant: Dr. Miroslava Závadská, BSc. MSc.
Rozsah hodin: 2 vyučovací hodiny SŠ

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
BEACPP4OK o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 01500538

Termíny a registrace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz