Bc. Štěpán Kellner

Home / Lektor1 / Bc. Štěpán Kellner

Vystudoval Informatiku na Univerzitě Palackého, po studiu zkusil krátce práci ve veřejné správě. Následně působil jako správce rozličných informačních systémů a programátor. V roce 2008 nastoupil na dráhu konzultanta, ve které se zabývá analýzou požadavků zákazníků a jejich přetvořením do aplikací. V IT ho zajímají oblasti objektově orientované analýzy a návrhu, databází a webových aplikací.