KRITICKÉ MYŠLENÍ (DVPP/10/2016/07)

Home / Kurzy pro pedagogy / KRITICKÉ MYŠLENÍ (DVPP/10/2016/07)

AKREDITOVANÝ KURZ DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)
NÁZEV DVPP: Kritické myšlení

Zaměření: Osobnostně sociální rozvoj
Čís.: DVPP/10/2016/07

ANOTACE KURZU:

Kurz se zabývá podstatou kritického myšlení a jeho cíli. Účastníci zjistí, kde a v čem jsou přirozené bariéry v používání kritického myšlení. Získají návod, jak používat kritické myšlení při práci s informacemi, jak vést žáky a studenty v pedagogickém procesu ke kritickému myšlení.

Kurz je rozdělen do těchto částí:

Úvod

Kritické myšlení 

 • Definice a podstata kritického myšlení
 • Co je a není kritické myšlení, příklady
 • Cíle a chápání kritického myšlení
 • INTERNET jako zdroj nekritičnosti
 • Mentální mor, vlastní neobjektivita, Dunning-Krugerův efekt, neviditelný zloděj, hlupáci a hloupost – osvětlení podstaty a cesty k  jejich nápravě a odstranění
 • Podstata jednotlivých typů gramotnosti

Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

 • Objasnění podstaty programu “Čtením a psaním ke kritickému myšlení”
 • Čtenářská gramotnost
 • Projektové vyučování
 • Tvůrčí psaní
 • Mediální výchova

Management znalostí 

 • Znalosti versus data a informace
 • Podstata znalostní ekonomiky a úloha vzdělaného člověka (experta) v ní
 • Učící se organizace
 • Moderní nástroje využití informací a znalostí v současnosti

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ, SOU a VOŠ, výchovní poradci.

ROZSAH: 7 h

DRŽITEL AKREDITACE:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

Akreditace MŠMT v systému DVPP MSMT-16661/2016-1-517
Účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
BEACPP4OK o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 01500538

Pro sjednání termínu, místa realizace a ceny kurzu dle počtu účastníků ve skupině nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz.