PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT (DVPP/11/2016/04)

Home / Kurzy pro pedagogy / PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT (DVPP/11/2016/04)

AKREDITOVANÝ KURZ DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)
NÁZEV DVPP: Projektový a dotační management

Zaměření: Osobnostně sociální rozvoj
Čís.: DVPP/11/2016/04

ANOTACE KURZU:

Kurz Projektový a dotační management se zaměřuje na techniky přípravy projektů, jejich řízení a vyhodnocení. Uvádí základní principy projektového managementu a poskytuje přehled hlavních metodických postupů a nástrojů, které vychází z mezinárodně uznávaného standardu IPMA. Dále se zaměřuje na možnosti financování různých typů projektů z veřejných zdrojů EU a ČR.

Kurz je rozdělen do těchto částí:

Projektový management 

 • Základní pojmy projektového managementu
 • Projektové plánování a sestavení pracovního týmu
 • Příprava rozpočtu
 • Identifikace rizik a opatření na jejich eliminaci
 • Monitoring, kontrola a ukončení projektu
 • Hodnocení úspěšnosti projektu

Dotační programy a jejich specifika

 • Přehled možností financování projektů z veřejných zdrojů ČR a EU
 • Obecně používané pojmy v oblasti dotací: výzva, cílová skupina, indikátory, udržitelnost atd.
 • Příprava žádosti o dotaci
 • Partnerství v rámci projektu
 • Realizace projektu: věcná a administrativní část

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ, SOU a VOŠ, výchovní poradci.

ROZSAH: 4 h

DRŽITEL AKREDITACE:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz 

Akreditace MŠMT v systému DVPP MSMT-16661/2016-1-517
Účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
BEACPP4OK o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 01500538

Pro sjednání termínu, místa realizace a ceny kurzu dle počtu účastníků ve skupině nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz.