Vliv stárnutí obyvatelstva na náš život

Home / Nezařazené / Vliv stárnutí obyvatelstva na náš život

V rámci workshopu žáci a studenti získají představu o tom, jak funguje systém důchodového zabezpečení a jak je tento systém narušen změnami v demografickém vývoji obyvatelstva. Převážná část workshopu je věnována diskusi na téma soužití více generací pod jednou střechou. Diskuse má žáky a studenty podnítit k tomu, aby byli nakloněni pomáhat starším občanům a aby si uvědomili finanční náročnost důchodového zabezpečení.

Doporučujeme pro: 8. a 9. ročník ZŠ, SŠ
Odborný garant: Ing. Eva Jílková, Ph.D.
Rozsah hodin: 1 vyučovací hodina ZŠ, 2 vyučovací hodiny SŠ

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
BEACPP4OK o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 01500538

Termíny a registrace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz