Teamwork

Home / Workshopy / Teamwork

Práce v týmu je efektivnější než práce jednotlivce. …A nebo ne? Pojďte si na vlastní kůži vyzkoušet, zda a jaké výhody týmová práce přináší. Formou hry se žáci seznámí se základními principy fungování týmu, s významem jednotlivých týmových rolí, naučí se s těmito rolemi pracovat a využívat je pro efektivnější výsledek týmu.To vše účastníkům workshopu pomůže lépe pochopit sama sebe, ale i ostatní. Znalosti a dovednosti získané v průběhu workshopu usnadní žákům následnou spolupráci nejen při plnění školních úkolů, ale i jejich orientaci ve společnosti lidí různých vlastností, dovedností či zvyků.

Rozsah: 2 vyuč. hodiny
Místo realizace:
prostory školy v Olomouckém kraji
Lektor: Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D., Moravská vysoká škola Olomouc

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají pouze na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
BEACPP4OK o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 01500538

Termíny a registrace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz