Proč je marketing důležitý a jak správně namíchat marketingový mix?

Home / Workshopy / Proč je marketing důležitý a jak správně namíchat marketingový mix?

Žáci se v rámci tématu seznámí s podstatou marketingové koncepce, jejím historickým vývojem a významem pro firmu i celou společnost. Dále bude prezentován proces marketingového plánování, řízení v podniku a marketingovým výzkumem jako nosnou metodou uplatňovanou v marketingu. Zároveň se žáci seznámí se souborem marketingových nástrojů, marketingovým mixem, jehož cílem je zajištění efektivního využití firemních zdrojů a zároveň nejlepší uspokojení potřeb zákazníků. Na řadu přijdou i jednotlivé nástroje klasického marketingového mixu (tzv. 4P – produkt, cena, distribuce, komunikace), ale také modifikace marketingového mixu v různých oblastech a aplikacích.

Rozsah: 2 vyuč. hodiny
Místo realizace: prostory školy v Olomouckém kraji
Lektor: 

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
BEACPP4OK o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 01500538

Termíny a registrace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz