Posviťme si na média aneb Vliv médií na společnost

Home / Workshopy / Posviťme si na média aneb Vliv médií na společnost

Média jsou neodmyslitelnou součástí dnešního světa. Z billboardů se na nás valí reklamní slogany, každý den vycházejí desítky novin a časopisů a televizní zpravodajství patří k nejsledovanějším pořadům v zemi. Médiím nelze uniknout. Je ale potřeba naučit se je vnímat, rozklíčovat, co nám chtějí sdělit, a naučit se rozpoznat objektivní informace od těch, které se nám média snaží “podsunout”. Cílem přednášky je poskytnout žákům informace a znalosti z oblasti médií tak, aby byli schopni základní orientace v problematice.

Rozsah: 2 vyuč. hodiny
Místo realizace: prostory školy v Olomouckém kraji
Lektor: 

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
BEACPP4OK o.p.s
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 01500538

Termíny a realizace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz