VZDĚLÁVÁNÍ

Home / Portfolio / VZDĚLÁVÁNÍ

NOVÉ SEMINÁŘE!

Ucelený cyklus čtyř webinářů a čtyř seminářů je zaměřený na rozvoj komplexních manažerských dovedností vedoucích pracovníků v sociálních službách. Účastníci si ujasní svou současnou manažerskou pozici a vydefinují si, na čem chtějí dále pracovat. Dále si rozšíří své znalosti a dovednosti v oblasti pracovní komunikace, motivace a vedení lidí. Účastníci poznají význam firemní kultury, manažerské etiky, marketingu a PR. V neposlední řadě se seznámí s významem managementu při poskytování sociálních služeb a v každodenní řídící praxi včetně řízení rizik a změn. Webináře jsou teoreticky zaměřeny. Semináře jsou prakticky zaměřeny. Absolvent obdrží certifikát.

Termíny pro realizaci: prosinec 2018 (4 webináře) + leden-květen 2019 (4 semináře 9:00-14:00, místo konání Olomouc)

Registrace ZDE

Cílem semináře Koučováním ke kariéře je přiblížit účastníkům koučování jako moderní nástroj rozvoje jednotlivce i skupin. Účastníci se seznámí s koučovacím přístupem zaměřeným na řešení problémů, osvojí si jeho principy a naučí se rozpoznat situace, kdy je koučování vhodným nástrojem pro rozvoj žáků a studentů, zejména ve vazbě na volbu povolání. Seminář je prakticky zaměřený.

Termíny pro realizaci: 21.2.2019, 9.3.2019 (pod každým datem se skrývá odkaz pro registraci)

  • KOUČOVÁNÍM KE KVALITĚ ŠKOLY

Cílem semináře Koučováním ke kvalitě školy je přiblížit účastníkům koučování jako moderní nástroj rozvoje jednotlivce i skupin. Účastníci se seznámí s koučovacím přístupem zaměřeným na řešení problémů, osvojí si jeho principy a naučí se rozpoznat situace, kdy je koučování vhodným nástrojem pro motivaci a rozvoj učitelů. Seminář je prakticky zaměřený.

  • JAK BÝT ÚSPĚŠNÝM MANAŽEREM ŠKOLY

Ucelený cyklus čtyř seminářů je zaměřený na rozvoj komplexních manažerských dovedností vedoucích pracovníků ve školství. Účastníci si ujasní svou současnou manažerskou pozici a vydefinují si, na čem chtějí dále pracovat. Dále si rozšíří své znalosti a dovednosti v oblasti pracovní komunikace, motivace a vedení lidí. Účastníci poznají význam firemní kultury, manažerské etiky, marketingu a PR. V neposlední řadě se seznámí s významem managementu při realizaci pedagogického procesu a v každodenní pedagogické praxi včetně řízení rizik a změn. Semináře jsou prakticky zaměřeny.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Akreditované vzdělávací kurzy jsou určeny pro pedagogy a vedoucí pracovníky škol. Na níže uvedené kurzy je možné čerpat podporu prostřednictvím projektů zjednodušeného vykazování (tzv. Šablony pro SŠ a VOŠ) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Cílem kurzů je podpořit profesní a odborný růst pedagogických pracovníků dalším vzděláváním zaměřeným na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání probíhá formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP MŠMT.

Rozsah: 8 h, 16 h, 24 h
Forma: prezenční

 

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků
Výstup: účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP
Odborný garant a držitel akreditace: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 

Aktuálně máme v nabídce kurzy pro tyto varianty šablon:

III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
i) Osobnostně sociální rozvoj
k) ICT
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
f) Výchova k podnikavosti
i) Osobnostně sociální rozvoj
k) ICT
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin
f) Výchova k podnikavosti

 

Kromě kurzů šablon dále nabízíme akreditované kurzy zaměřené např. na kritické myšlení (7 h), projektový a dotační management (4 h), nástroje kreativní prezentace ve výuce (4 h), nástroje moderní a efektivní propagace školy (4 h) nebo využití ICT ve výuce a examinaci (6 h).

Další vzdělávání o rozsahu 2 h nabízíme na téma Školní web.

Registrace: Pro sjednání termínu, místa konání a zpracování cenové kalkulace nás prosím kontaktujte na adrese kurzy@beacpp.cz.

Nabídka kurzů: