KROUŽKY A TÁBORY

Home / Portfolio / KROUŽKY A TÁBORY

Zabýváme se vzděláváním k rozvoji podnikavosti a digitální gramotnosti mladé generace Olomouckého kraje. Nastavené cíle Strategie digitálního vzdělávání, priority Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje i vlastní zkušenosti nás utvrzují v tom, že na rozvoj klíčových kompetencí dětí mají významný vliv také jejich volnočasové aktivity.

A proto jsme se rozhodli pro děti pořádat letní příměstské tábory s programem, který bude cíleně spojovat zábavu s osvětou a neformálním vzděláváním k naplnění těchto stanovených cílů. Naší snahou je smysluplné propojení různých učebních prostředí, kterými by měla být nejen škola či třída, ale také prostředí pro trávení volného času, domov, virtuální on-line prostředí nebo prostředí umožňující různé podoby informálního učení. To vše atraktivní a zábavnou formou.

BEA SUMMER CAMP 2018

I letos se mají děti na co těšit. Druhý ročník příměstských táborů přinese opět spoustu atraktivních a nevšedních činností. Hlavními tématy projektů BEACPP pro rok 2018 jsou

  • vliv internetu a digitálních technologií na společnost
  • internet jako podnikatelská výzva
  • současné digitální trendy ve vzdělávání

Dnešní generace dětí je stále více obklopena moderními komunikačními prostředky a výpočetní technikou. Rostoucí využití informačních a komunikačních technologií vnímají jako samozřejmost. Přestože se otevírají nové a také dosud nepoznané možnosti, neměli bychom zapomenout i na související rizika. Běžný model, kdy rodiče své děti chrání před mnohým nebezpečím běžného života na základě svých bohatých zkušeností, v případě rizik virtuálního světa selhává, neboť děti a mládež ve zkušenostech z této oblasti své rodiče častokrát převyšují.

Bohužel ale nemusí jít jen o zkušenosti v pozitivním slova smyslu. Mládeži je třeba připomínat kladné i záporné stránky vlivu internetu, médií a obecně moderních technologií na člověka. Komunikace prostřednictvím internetu, zábava u počítačových her, první on-line podnikatelské experimenty nebo mediální prezentace na internetu láká stále větší skupinu mladých, čímž se v informační společnosti vytvářejí zcela nové trendy. Táborové aktivity těmto mladým nadšencům moderních technologií přinesou spoustu nových poznatků, praktických zkušeností, ale zároveň také potřebnou osvětu o možných rizicích na internetu, včetně doporučení, jak se proti nebezpečí chránit.

NOVINKOU pro rok 2018 je program přizpůsobený také pro starší děvčata a chlapce – BEA SUMMER SCHOOL 2018.

BEA SUMMER CAMP 2017

V roce 2017 jsme pro děti připravili tábor zaměřený na audiovizuální tvorbu a digitální technologie. Účastníci tábora dostali výjimečnou příležitost natočit v multimediálním centru svůj krátký film podle vlastního scénáře. Děti si tak vyzkoušely profesi kameramana, scénáristy, režiséra, zvukaře, herce, reportéra, moderátora aj. Nechyběly každodenní pohybové aktivity a během ICT programu si např. také děti zkusily, jak naprogramovat jednoduchého robota, 3D tisk a spoustu dalšího.

Věříme, že aktivity obohatily kluky a holky o cenné zkušenosti a zároveň významným způsobem podpořily týmového ducha i rozvoj jejich digitálních kompetencí a komunikačních dovedností.