AKTIVITY PRO SENIORY

Home / Portfolio / AKTIVITY PRO SENIORY

Jsme rádi, že se nám daří příležitostně uspořádat aktivity i pro naše starší spoluobčany. Např. v červenci 2017 jsme u nás přivítali milou návštěvu – skupinu sympatických a usměvavých lidí zapojených do projektu “Senioři bez hranic”.

V rámci prohlídky BEA campusu se naši hosté dozvěděli spoustu zajímavých informací o inteligentních budovách nebo jak nově vybudovaný prostor akceleračního centra InfoHUB napomáhá naplňovat cíle BEA konceptu. Stručně byla představena činnost a dosažené úspěchy Moravské vysoké školy Olomouc, náplň aktivit naší obecně prospěšné společnosti, včetně zdůraznění potřeby vzdělávání moderním a atraktivním způsobem, čehož můžeme dosahovat díky intenzivní spolupráci s multimediálním studiem BEA campus channel. Ve vyšších patrech ústřední budovy, kde sídlí IT společnost TescoSW, senioři ocenili možnost nafotit si krásy Olomouce z výšky. Setkání bylo završeno návštěvou Okresní hospodářské komory Olomouc a poté posezením v místní kavárně Beata.

V roce 2018 bychom v této milé společnosti aktivních a pozitivně naladěných seniorů se zájmem o společenské akce i další osobní rozvoj chtěli strávit více času.

Návrhy na společně uspořádané akce:

  • Workshop (výběr z aktuální nabídky workshopů, případně téma na míru)
  • Tvůrčí aktivity (např. aktivity v multimediálním centru BEA campus channel)
  • Další vzdělávání (odborně zaměřené kurzy)
  • Společenská setkání (např. besedy se zajímavými hosty)

V případě zájmu o spolupráci či účast na aktivitách nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz.